Privacy en cookiebeleid

Cookies en privacy

COOKIE STATEMENT
Dit Cookie Statement van La Place Food B.V. (“La Place”) beschrijft van welke cookies La Place
gebruik maakt via haar website werkenbijlaplace.nl (hierna: Website) en waarvoor deze cookies
worden gebruikt. We raden je aan om dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website worden meegestuurd
aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, tablet of
mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een
volgend bezoek aan de Website terugsturen. De cookies die via deze Website worden geplaatst,
kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies hanteert La Place en voor welk doel?

Functionele cookies
La Place maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om
aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Zo onthouden
functionele cookies de vacatures die je bewaart en informatie die je in (sollicitatie)formulieren
opneemt. Het is niet mogelijk om je voor functionele cookies af te melden.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt La Place
gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw Apparaat. Dit
cookie registreert jouw gebruik van de Website. Deze gegevens worden vervolgens door Google
geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan La Place verstrekt. La Place verkrijgt op deze wijze
inzicht in de wijze waarop de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig
aanpassingen in de Website en/of haar dienstverlening doorvoeren. Google kan deze informatie aan
derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie
namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere Google diensten.

Social plug ins
Via de Website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar
niet beperkt tot Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ en AddThis. Met behulp van deze zogenaamde
social plug ins kun je informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen.
Wanneer je op een webpagina komt waarop de social plug ins van deze sociale media staan
afgebeeld, worden er door derde partijen cookies op jouw Apparatuur geplaatst. Deze cookies
verzamelen onder meer informatie over je browser en de websites die je hebt bezocht met jouw IPadres.

Via de Website worden video’s getoond die afkomstig zijn van websites van derden, waaronder
YouTube. Deze derde partijen plaatsen cookies die het mogelijk maken om de video’s aan jou te
tonen. Daarnaast kunnen er cookies worden geplaatst die worden gebruikt om jouw surfgedrag over
meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

Op het gebruik van de cookies die via de video’s en/of social plug ins op de Website worden
geplaatst, zijn nadere voorwaarden van derde partijen van toepassing. La Place accepteert geen
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze voorwaarden van derden. La Place verwijst jou
naar de voorwaarden van de desbetreffende partijen die hieronder zijn weergegeven:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google+
 • AddThis
 • Youtube
 • Advertenties

La Place maakt op haar website gebruikt van re-targeting/re-marketing technologieën. Het doel van
deze technologieën is om jou interessante en op maat gemaakte vacatures te kunnen tonen. Om dit
te realiseren plaatst La Place via de Website cookies op jouw Apparaat die het mogelijk maken om
jouw surfgedrag op de Website te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen. Op basis
van dit profiel kan La Place jou op maat gemaakte vacatures tonen op websites van derden. La Place
maakt hierbij, onder meer, gebruik van de volgende netwerken:

Google Analytics voor re-marketing via het Google netwerk.

De gegevens die met behulp van Google Analytics worden verzameld, worden naast de doeleinden
als vermeld onder de paragraaf “Analytics cookies”, tevens gebruikt voor het tonen van vacatures op
maat.

Tracking cookies
La Place maakt op de Website gebruik van cookies van derde partijen die jou op basis van jouw
surfgedrag interessante vacatures kunnen tonen. Via de Website wordt een cookie op je Apparaat
geplaatst met een uniek nummer. Deze cookie maakt het mogelijk om jouw Apparaat te herkennen
als je na een bezoek aan de Website naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van
hetzelfde netwerk. Dit maakt het mogelijk voor La Place om je op die andere website vacatures te
tonen.

De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door La Place alleen gebruikt om je ook
op andere websites vacatures te kunnen tonen en worden niet aan andere bestanden gekoppeld.
Deze cookies worden gebruikt om vacatures op de websites die jij bezoekt beter op jouw behoeften
en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde vacature te vaak te zien krijgt en
om te registreren hoe vaak een vacature wordt vertoond.

Facebook Website Custom Audiences
Met behulp van Website Custom Audiences van Facebook kan La Place data van haar Website
gebruiken om jou relevante vacatures op Facebook te tonen. Via een pixel geïntegreerd in de
website van La Place, wordt algemene informatie omtrent je browser sessie, inclusief een eventueel
Facebook cookie en de webpagina die je bezoekt aan Facebook verzonden. Op basis van deze
gegevens kunnen Facebook gebruikers in een bepaalde Custom Audience worden geplaatst en
kunnen ze op maat gemaakte vacatures geserveerd krijgen.

Uitlezen informatie zonder cookies
Naast het plaatsen van cookies, leest La Place ook informatie uit je browser en Apparaat zonder dat
een cookie is geplaatst. Op deze wijze verzamelt La Place (technische) eigenschappen van jouw
Apparaat en door jou gebruikte software, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen,
geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en beeldschermgrootte. La Place gebruikt deze informatie om jouw
surfgedrag te kunnen volgen en haar diensten nog beter op jouw gebruik te kunnen afstemmen.

Verwijderen cookies
De toestemming die je hebt gegeven aan La Place voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je te
allen tijde intrekken door jouw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door
alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen.

Hier kan je lezen op welke wijze je binnen de verschillende internet browsers de verschillende type
cookies kunt verwijderen. Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot
gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de Website bekend worden gemaakt.

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kun je een e-mail sturen naar gastenservice@laplace.nl. Verder kun je, onder meer, aanvullende informatie vinden over het gebruik van cookies op de website van de Consumentenbond.

 

PRIVACY STATEMENT

La Place verzamelt via haar website werkenbijlaplace.nl (hierna: “Website”) persoonsgegevens over
jou (hierna: “Informatie”). We vinden het belangrijk dat je precies weet welke Informatie La Place
over haar bezoekers verzamelt, voor welke doelen we deze Informatie gebruiken en hoe lang we
deze Informatie bewaren. In dit Privacy Statement proberen we dat op een transparante manier te
beschrijven. La Place staat er in ieder geval voor in dat jouw Informatie op een zorgvuldige wijze en in
overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt. We raden je aan om dit Privacy
Statement aandachtig door te nemen voordat je van onze Website gebruik maakt.

1. Wie is La Place?

La Place Food B.V. (“La Place”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement. Onze bedrijfsgegevens zijn:

Rijksweg 15, 5462 CE Veghel
Kamer van Koophandel: 65200039
B.T.W.-nummer: NL856017437B01

De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn:
Sanne Kennepohl – privacy@laplace.com.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt La Place, voor welke doeleinden en op basis van welke
wettelijke grondslag ?

Contact met La Place
Als je contact opneemt met de recruiters van La Place omdat je vragen hebt over de vacatures van La
Place of de procedures hieromtrent, zullen wij jouw contactgegevens (naam en e-mailadres) en jouw
vraag opslaan. La Place kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor
de beantwoording van de vraag.
De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt onder meer gebruikt voor de
beantwoording van de betreffende vragen.

Automatisch gegenereerde Informatie
Om de Website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen
weergeven en om de Website te beveiligen) heeft La Place bepaalde informatie nodig. La Place
verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je (surf)gedrag tijdens je gebruik van
de Website. Het verwerken van gegevens ten behoeve van deze doeleinden kan worden beschouwd
als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang van La Place.

Solliciteren
Via de Website kan je solliciteren op een bepaalde vacature. Wanneer je solliciteert, wordt je
gevraagd bepaalde Informatie te verstrekken. Het verstrekken van je voornaam, (eventuele)
tussenvoegsel, achternaam, geslacht, rijbewijs, e-mailadres, adres, postcode, plaats,
telefoonnummer, geboortedatum, beschikbaar per wanneer, de beschikbare dagen en je
opleidingsniveau is verplicht. Daarnaast verzoekt La Place je, afhankelijk van de functie, om een
motivatie en CV te uploaden of om je werkervaring en motivatie in te voeren. Optioneel kun je een
foto en een link naar je LinkedIn profiel achterlaten.

La Place gebruikt deze gegevens om de sollicitatie te verwerken en te beoordelen, om eventuele
vragen te beantwoorden en/of om contact met je op te nemen.

La Place Job Alert
Je kunt je opgeven om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures bij La Place. La Place zal de
nieuwste vacatures dagelijks, dan wel wekelijks, aan je verzenden. Als je je hebt aangemeld voor de
La Place Job Alert, maakt La Place gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor het
verzenden van de Job Alert.

Om je zo gericht mogelijk vacatures te zenden, dien je de volgende velden in te vullen:
bedrijfsonderdelen, locatie, opleidingsniveaus, werkervaring, functies, uren per week en provincies.

Indien je geen Job Alert meer wil ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in
elke Job Alert is opgenomen.

La Place verwerkt jouw e-mailadres op basis van haar gerechtvaardigd belang om jou de Job Alert te
kunnen toezenden.

Statistisch onderzoek
La Place streeft er naar om jou een Website van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is
het noodzakelijk dat La Place continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig,
aanpassingen in haar Website kan aanbrengen.

La Place kan op basis van haar gerechtvaardigd belang voor dit statistisch onderzoek gebruik maken
van jouw Informatie. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van La Place hebben voor
dit doel toegang tot jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat
betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

3. Hoe lang bewaart La Place jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor zij zijn verwerkt, tenzij La Place verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer
te bewaren.

4. Aan wie verstrekt La Place persoonsgegevens?

La Place zal persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden verstrekken, behalve:

 •  aan andere ondernemingen binnen de La Place Groep voor de doeleinden die in het La Place
  privacy statement zijn uiteengezet. La Place verstrekt deze gegevens op basis van haar
  gerechtvaardigd belang.
 • aan onderaannemers die namens en ten behoeve van La Place de persoonsgegevens
  verwerken. La Place verzekert zich ervan dat in dat geval contractuele bepalingen voorzien
  dat derden je persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in
  dit privacy statement en dat de derden beveiligingsmaatregelen hebben getroffen die
  noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten
  verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan je
  persoonsgegevens.
 • La Place kan je gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met
  betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft
  en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid.
 •  Ten slotte kan La Place je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op
  basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een
  rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen
  rechten.

5. Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

La Place neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Wat zijn je rechten?

Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen
het privacy statement wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten
kunt inroepen.

Reactie
We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op je verzoeken te reageren. De
mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we je
hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan
twee maanden bedragen.

Verzoeken kunnen worden gedaan via: gastenservice@laplace.nl.

De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van je afwijzen, bijvoorbeeld omdat je verzoek
ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan je verzoek kunnen of hoeven
voldoen. We zullen je ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat
we je vragen jezelf te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen.

We wijzen je er op dat je, in het geval wij een verzoek van je afwijzen, het recht hebt om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

lnzagerecht
Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op jou betrekking hebbende
persoonsgegevens verwerken. lndien dit het geval is, zullen we je in overeenstemming met de wet
een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende
persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende
persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te
maken.

Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om te verzoeken tot wissing van (bepaalde) op jou betrekking hebbende
persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zullen we de
betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking
Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent
dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de
beperking jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch
geoorloofd is.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van
gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zullen we jouw privacy belangen afwegen tegen onze
bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, zullen we jouw persoonsgegevens niet verder
verwerken.

Indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kun je altijd bezwaar maken
tegen de verwerking. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde
verwerken.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit
recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking
stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.

7. Minderjarigen

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Website van La Place. Als de jonger bent dan 16 jaar,
gelden er wel extra wettelijke regels.

La Place zal in sommige gevallen toestemming vragen voor het gebruik van Informatie. Als je jonger
dan 16 jaar bent, moet die toestemming door je wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd),
die dit Privacy Statement heeft gelezen, worden gegeven.

8. Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de
Website. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele
wijzigingen.

9. Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement en de wijze waarop La Place je gegevens
gebruikt, dan kun je een bericht sturen naar gastenservice@laplace.nl. Heb je een klacht over het
gebruik van je persoonsgegevens en kom je er met La Place niet uit, dan kun je je klacht ook indienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.